94% skuteczności

w pozyskiwaniu białych certyfikatów

O firmie

Misją naszej firmy są oszczędności energetyczne. Dzięki współpracy z WBEE otrzymują Państwo konkretną wartość – pewność, że z roku na roku budżet wydatków przeznaczonych na media energetyczne w Państwa przedsiębiorstwie będzie coraz mniejszy. Dla 35% klientów byliśmy w stanie zoptymalizować koszty na poziomie zawartych umów z dostawcami mediów energetycznych. Dla 85% klientów jesteśmy w stanie zaprojektować modernizacje zmniejszające zużycie energii, których stopa zwrotu jest mniejsza od 3 lat.

Dowiedz się więcej
O firmie
Białe certyfikaty

Białe certyfikaty

Pozyskujemy dla naszych klientów Białe Certyfikaty służące dofinansowaniu inwestycji i modernizacji, których skutkiem jest zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie. Białe certyfikaty przyznawane są w zamian za uzyskane oszczędności energii niezależnie od wielkości poniesionych kosztów inwestycyjnych. Można je porównać do papierów wartościowych np. akcji spółki. Rządzą nimi te same zasady gdyż są one przedmiotem handlu na giełdzie (TGE – Towarowej Giełdzie Energii).

Dowiedz się więcej

Optymalizacje energetyczne instalacji

Celem naszej pracy jest odnalezienie źródeł strat energii w przedsiębiorstwie, określenie ich wielkości, zaproponowanie technicznie wykonalnych oraz opłacalnych sposobów na ich ograniczenie oraz przygotowanie koncepcji projektowej wraz z analizą ekonomiczną. Z naszego doświadczenia  wynika, że 90% przedsiębiorstw, które korzystało z naszych usług posiadało potencjał poprawy efektywności energetycznej o czasie zwrotu z inwestycji krótszym od 3 lat.

Dowiedz się więcej
Optymalizacje energetyczne instalacji
Consulting energetyczny

Consulting energetyczny

Na bazie wspólnie wypracowanych doświadczeń własnych i naszych klientów jesteśmy w stanie rozwiązywać rozmaite problemy znajdujące się na pograniczu przepisów prawa i techniki m.in tyczy się to:
– Systemów kolorowych certyfikatów. Obsługa związana z ich zakupem, sprzedażą i umorzeniem w przypadku podmiotów zobowiązanych,
– Poprawnego wyboru dostawcy energii elektrycznej i technicznych możliwości zmniejszenia kosztów usług dystrybucji,
– Negocjacji wysokości kosztów usług dystrybucji u dostawców ciepła sieciowego,
– Konstrukcji kosztowej taryf na sprzedaż ciepła.

Dowiedz się więcej

Z naszych usług korzystają

Skontaktuj się z nami!

Wielkopolskie Biuro
Efektywności Energetycznej

ul. Abpa Baraniaka 96/98
61-245 Poznań
Biuro
792 715 465
biuro@wbee.pl

Zostaw kontakt