Białe certyfikaty

Białe certyfikaty

Mechanizm Białych certyfikatów służy wsparciu finansowemu inwestycji i modernizacji, których skutkiem jest zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie. Białe certyfikaty przyznawane są w zamian za uzyskane oszczędności energii niezależnie od wielkości poniesionych kosztów inwestycyjnych. Białe certyfikaty można porównać do papierów wartościowych np. akcji spółki. Rządzą nimi te same zasady gdyż są one przedmiotem handlu na giełdzie (TGE – Towarowej Giełdzie Energii). W ramach usługi zidentyfikujemy czy przedsiębiorstwo może skorzystać z tego typu wsparcia. Wykonamy konieczny audyt efektywności energetycznej, który udowodni wielkość możliwych do uzyskania oszczędności energii. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty.  Wystąpimy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o wydanie białych certyfikatów na podstawie przygotowanej dokumentacji. Przygotujemy Państwa do  sprzedaży białych certyfikatów lub sami spieniężymy je w Państwa imieniu na mocy udzielonych upoważnień a środki finansowe przelejemy na wybrane konto.

Skontaktuj się z nami!

Wielkopolskie Biuro
Efektywności Energetycznej

ul. Abpa Baraniaka 96/98
61-245 Poznań
Biuro
792 715 465
602 702 039
biuro@wbee.pl

Zostaw kontakt