Nowy obowiązek dużych przedsiębiorstw

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r wprowadza nowy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego nałożony na wszystkie duże przedsiębiorstwa czyli te, które zatrudniają powyżej 250 osób lub osiągnęły roczny obrót większy lub równy 50 mln. euro. Nie zgłoszenie faktu wykonania audytu w terminie do 30 września 2017r. może skutkować karą w wysokości do 5% rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Podmiotem odpowiedzialnym za nadzór nad wypełnieniem zapisów ustawy jest Prezes URE.

Skontaktuj się z nami!

Wielkopolskie Biuro
Efektywności Energetycznej

ul. Abpa Baraniaka 96/98
61-245 Poznań
Biuro
792 715 465
602 702 039
biuro@wbee.pl

Zostaw kontakt